Student ekonomii, filozofii i politologii na brytyjskim Lancaster University, dawniej młodzieżowy działacz samorządowy. Pochodzący z Lublina liberał, interesuje się polityką międzynarodową.